Corona-retningslinjer
Klub: Glostrup Badminton Club
Publiceret af: Klaus Jensen
Dato: 03-11-2020 12:47:00
Kategori: Generelt
     

Informationtil Glostrup Badminton Clubs medlemmer ifm. Corona-retningslinjer


Nedenstående har bestyrelsen besluttet for at tilgodese at flest muligetræninger kan gennemføres under de nye skærpede Corona-restriktioner.

Nedenstående er gældende fra mandag d. 26. oktober, indtil I hører andet. Vihåber at normaliserede tilstande indfinder sig så hurtigt som muligt.

Der er forskellige regler afhængig af hvilket hold du er tilmeldt. Vi harbeskrevet reglerne for hver gruppe herunder.

Find venligst reglerne gældende for dig. Husk at det for ALLE er påbudt at bæremundbind fra indgangen af hallen helt hen til banen og ud igen.


Ungdomstræning i GBC:

Fortsætter uændret, da forsamlingsforbuddet forsat er 50 for denne gruppe.

Det vil ikke være tilladt for børnene at blive i hallenefter endt træning – dette gælder specielt efter træningen kl. 17:00-18:00,hvor det ikke vil være tilladt for ungdomsspillere at deltage i voksentræningefterfølgende.

Det er desværre IKKE tilladt for forældre, pårørendem.v. at være i hallen under træningen.
Dette betyder at aflevering/afhentning skal ske udenfor hallen – dog kanbørnene opholde sig i foyeren indtil afhentning.

· Mød omklædt – der er IKKEmulighed for bad
· Medbring håndsprit (derer opsat dispensere ved indgange, men medbring selv for en sikkerheds skyld)
· Sprit hænder af førog efter du har spillet

 

Formiddagsspillereog voksne motionsspillere:

For at disse grupper er det ALTAFGØRENDE at I holderjer adskilt i zonerne i hallen!

Derfor vil hallen være opdelt i 2 zoner med hver sin indgang– Spillere skal opholde sig i samme side af hallen som indgangen (dog må dergerne byttes banehalvdel under kampen) under hele træningen:

Zone 1: Bane 1 og 2 – Skal bruge indgang 1 (første dør)
Zone 2: Bane 4 og 5 – Skal bruge indgang 2 (døren tættest ved klublokalet)

Bane 3 måIKKE benyttes!

·Forlad hallen 5 minutter før jeres træning slutter (for at undgå ”mylder” vedind- og udgange)
· Gå direkte til Jeres baneog ophold Jer kun på Jeres egen bane og zone, når I er i hallen
· Mød omklædt – der er IKKEmulighed for bad
· Medbring håndsprit (derer opsat dispensere ved indgange, men medbring selv for en sikkerheds skyld)
· Sprit hænder af før ogefter du har spillet
· Sprit hænder mellem hverøvelse/kamp
· Der er kun tilladt med togrupper á maks. 10 (evt. træner tæller med i de 10) i hallen (Zone 1 og 2).


Skulle der være spørgsmål omkring reglerne kan man kontakte glostrupbadminton@gbc-badminton.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

 

Spillested

Glostrup Hallerne - hal 2
Stadionvej 80
2600 Glostrup

Email: glostrupbadminton@gbc-badminton.dk